Χριστός Ανέστη (Христос Воскресе, валаамский напев, греческий язык)

  • 1120 просмотров

<p id="eow-description">Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν,
ζωήν χαρισάμενος

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав</p>

Категория: Люди и блоги
в ответ на комментарий

Комментарий появится на сайте после подтверждения вашей электронной почты.

С правилами ознакомлен

Защита от спама:

    Рекомендуем

    Новости Елицы

    Сообщество